Trình duyệt Anh/Chị sử dụng đang không hỗ trợ javascript hoặc đang vô hiệu hoá javascript!

Rất tiếc vì điều đó, dưới đây là các bước kích hoạt javascript đối với một số trình duyệt thông dụng!

Các Anh/Chị có thể tham khảo hướng dẫn kích hoạt javascript tại đây

 1. Đối với trình duyệt IE
  • Nhấn vào [Tools] ở menu của trình duyệt
  • Chọn [Internet Options]
  • Nhấn vào [Security]
  • Nhấn vào [Custom Level]
  • Kéo thanh cuộn xuống dưới mục [Active scripting]
  • Nhấn chọn vào [Enable] ở mục [Active scripting]
  • Nhấn OK, nhấn Yes để kết thúc
 2. Đối với trình duyệt Firefox
  • Nhấn vào [Tools] ở menu của trình duyệt
  • Chọn [Options]
  • Nhấn vào [Content]
  • Nhấn chọn vào [Enable JavaScript]
  • Nhấn OK để kết thúc
 3. Đối với trình duyệt Opera
  • Nhấn vào [Tools] ở menu của trình duyệt
  • Chọn [Preferences]
  • Nhấn vào [Advanced]
  • Nhấn chọn vào [Content]
  • Nhấn chọn vào [Enable JavaScript]
  • Nhấn OK để kết thúc
 4. Đối với trình duyệt Safari trên hệ điều hành MacOS.
  • Bấm vào Safari Menu và chọn "Preferences…" (hoặc nhấn Command+,)
  • Trong cửa sổ "Preferences" chọn tab "Security". Trong "Security" tab phần "Web content" đánh dấu vào hộp chọn "Enable JavaScript".
  • Đóng cửa sổ popup Preferences và truy cập lại.
9000
TIN RAO
1300
Cá nhân
500
Công ty