thi công Trắc đạc trắc địa công trình – Đo đạc địa chính thi công Trắc đạc trắc địa công trình – Đo đạc địa chính

Trà Vinh
  • 100.000 ₫ Ngày đăng: 11-08-20

THƯ MỜI HỢP TÁC - THI CÔNG TRẮC ĐẠC CÔNG TRÌNH– ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH HỒ SƠ NHÀ ĐẤT Nhận đo đạc thi công Trắc đạc, trắc địa công trình – Đo đạc địa chính, Dịch vụ hồ sơ nhà đất Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Và Đo Đạc Chuyên về các lĩnh vực : - Tư vấn hạng mục trắc địa cho các Chủ Đầu Tư.…

THƯ MỜI HỢP TÁC - THI CÔNG TRẮC ĐẠC CÔNG TRÌNH– ĐO…